Tìm hiểu chỉ số đẹp đôi của 12 chung hoàng đạo

CHỈ SỐ ĐẸP ĐÔI CỦA 12 CUNG HOÀNG ĐẠO … CÙNG xemtuviso.com KHÁM PHÁ NHÉ !!

1. Những cặp vô cùng xứng đôi (>=90%)

  • Bạn đang gặp rắc rối vì Tử Vi Năm 2017 khó khăn? Tu vi 2017 sẽ hỗ trợ bạn những thông tin đầy đủ và mới nhất!

– BẠCH DƯƠNG + NHÂN MÃ: 97%, KIM NGƯU + MA KẾT: 97%, SONG TỬ + BẢO BÌNH: 97%, SƯ TỬ + THIÊN BÌNH: 97%, XỬ NỮ + MA KẾT: 97%, THIÊN YẾT + SONG NGƯ: 97%, BẢO BÌNH + SƯ TỬ: 97%, SONG NGƯ + CỰ GIẢI: 97%
-SONG NGƯ + MA KẾT: 95%
-THIÊN BÌNH + NHÂN MÃ: 94%
-BẠCH DƯƠNG + SƯ TỬ: 93%, KIM NGƯU + KIM NGƯU: 93%, SONG TỬ + THIÊN BÌNH: 93%, THIÊN YẾT + CỰ GIẢI: 93%, BẢO BÌNH + NHÂN MÃ: 93%
-CỰ GIẢI + CỰ GIẢI: 90%, SONG NGƯ + XỬ NỮ: 90%
2. Những cặp rất xứng đôi (>80%)
-BẠCH DƯƠNG + BẢO BÌNH: 89%, KIM NGƯU + XỬ NỮ: 89%, SONG TỬ + SƯ TỬ: 89%, SƯ TỬ + NHÂN MÃ: 89%, BẢO BÌNH + THIÊN BÌNH: 89%
-KIM NGƯU + SONG NGƯ: 86%, SƯ TỬ + SƯ TỬ: 86%
-BẠCH DƯƠNG + SONG TỬ: 85%, CỰ GIẢI + KIM NGƯU: 85%, XỬ NỮ + XỬ NỮ: 85%, NHÂN MÃ + NHÂN MÃ: 85%, MA KẾT + MA KẾT: 85%, BẢO BÌNH + BẢO BÌNH: 85%
-THIÊN YẾT + XỬ NỮ: 83%, SONG TỬ + NHÂN MÃ: 83%
-THIÊN YẾT + MA KẾT: 82%
-SONG TỬ + SONG TỬ: 81%, THIÊN BÌNH + THIÊN BÌNH: 81%
3. Những cặp còn lại:
-MA KẾT + BẢO BÌNH: 79%
-BẠCH DƯƠNG + THIÊN YẾT: 77%, THIÊN YẾT + THIÊN YẾT: 77%, SONG NGƯ + SONG NGƯ: 77%, KIM NGƯU + THIÊN YẾT: 77%, SƯ TỬ + CỰ GIẢI: 77%, CỰ GIẢI + XỬ NỮ: 77%
-SƯ TỬ + BẢO BÌNH: 74%
-BẠCH DƯƠNG + THIÊN BÌNH: 73%, KIM NGƯU + SƯ TỬ: 73%
-CỰ GIẢI + MA KẾT: 72%
-BẠCH DƯƠNG + SONG NGƯ: 69%, BẠCH DƯƠNG + CỰ GIẢI: 69%, KIM NGƯU + THIÊN BÌNH: 69%, CỰ GIẢI + THIÊN BÌNH: 69%

-THIÊN BÌNH + SONG NGƯ: 68%
-SONG NGƯ + BẢO BÌNH: 67%
-SƯ TỬ + SONG NGƯ: 65%, SONG TỬ + XỬ NỮ: 65%, SONG TỬ + MA KẾT: 65%, NHÂN MÃ + MA KẾT: 65%
-XỬ NỮ + BẢO BÌNH: 61%, BẠCH DƯƠNG + XỬ NỮ: 61%, THIÊN BÌNH + MA KẾT: 61%
-BẠCH DƯƠNG + BẠCH DƯƠNG: 57%, BẠCH DƯƠNG + KIM NGƯU: 57%, SONG TỬ + THIÊN YẾT: 57%, SƯ TỬ + MA KẾT: 57%, THIÊN YẾT + THIÊN BÌNH: 57%
-XỬ NỮ + NHÂN MÃ: 56%
-KIM NGƯU + NHÂN MÃ: 55%
-SONG TỬ + SONG NGƯ: 53%, THIÊN YẾT + BẢO BÌNH: 53%, SONG TỬ + CỰ GIẢI: 53%, CỰ GIẢI + NHÂN MÃ: 53%
-KIM NGƯU + BẢO BÌNH: 49%, CỰ GIẢI + BẢO BÌNH: 49%, THIÊN YẾT + SƯ TỬ: 49%, NHÂN MÃ + SONG NGƯ: 49%, BẠCH DƯƠNG + MA KẾT: 49%, KIM NGƯU + SONG TỬ: 49%, XỬ NỮ + THIÊN BÌNH: 49%, THIÊN YẾT + NHÂN MÃ: 49%

Tìm hiểu thêm về tử vi năm 2017 của các tuổi khác sau đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>