thương hiệu

5 lý do vì sao mà các doanh nhân nên đọc tiểu thuyết

5 lý do vì sao các doanh nhân nên đọc tiểu thuyết

Các tiểu thuyết hay thường có các nhân vật đáng nhớ, với cá tính được mô tả chi tiết. Juliette Wells, giáo sư văn học