thuật phong thủy

Làm sao để đặt gương phòng ngủ đúng theo nguyên lý phong thủy?

Với những chiếc tủ đựng quần áo trong phòng ngủ, gương nếu có, nên được lắp ở mặt sau cánh cửa tủ là hợp nhất.