sach dạy kỷ năng giao tiếp

Công thức để thành công đáng suy ngẫm của nhà kinh doanh hàng đầu Nhật Bản

  Cách nghĩ tốt nhất được ông đưa ra là lạc quan, có tính xây dựng, hoà hợp, vui tươi, dứt khoát, đầy thiện ý,

Bạn chọn 1 triệu đô hay là 1 năm làm việc chung với Bill Gates?

Bạn chọn 1 triệu đô hay 1 năm làm việc chung với Bill Gates?

Bill Gates có thể là vĩ nhân, nhưng không đồng nghĩa tỉ phú này chưa bao giờ sai lầm. Ông có thể dẫn dắt bạn,