nốt ruồi

Một số nốt ruồi ở vị trí “cực hiểm” này có thể đoán biết số mệnh của chủ nhân

Xem vị trí nốt ruồi cực hiểm trên mặt, đoán biết số mệnh chủ nhân

Nam giới sở hữu nốt ruồi trong lỗ mũi bên trái, nữ giới sở hữu nốt ruồi bên lỗ mũi phải đều là những người