Khen thưởng

Khen thưởng nhân viên trong thời kì… lạm phát

Vào ngày sinh nhật của nhân viên, bạn có thể tặng họ thiệp và bánh kem (bạn nên đề nghị tất cả nhân viên trong