đề thi kỹ năng giao tiếp

Công thức để thành công đáng suy ngẫm của nhà kinh doanh hàng đầu Nhật Bản

  Cách nghĩ tốt nhất được ông đưa ra là lạc quan, có tính xây dựng, hoà hợp, vui tươi, dứt khoát, đầy thiện ý,