các loại gà nòi

Tư vấn kỹ thuật mau bóc thương và đỏ nhanh

– Trước hết khi cắt lông anh em nhớ cắt lông gà sát cậy…, gà đánh về anh em tắm rữa hấp nước nóng… Ngày

Gà chọi một chân kỳ lạ ở Thanh Hoá

Con gà chọi ở Thanh Hóa chỉ có một chân nhưng vẫn di chuyển bình thường, sống khoẻ mạnh. Đặc biệt, nó vẫn tự đi kiếm ăn